MS gespreks-app Naar de MS gespreks-app

Is MS erfelijk?

Waarom krijgt de één wel MS en de ander niet? Kan ik MS krijgen als mijn familielid het heeft? Kortom, is het erfelijk? Nee, zeggen wetenschappers over de hele wereld. Ze weten weliswaar niet precies wat MS veroorzaakt, maar ze zijn het erover eens dat het niet erfelijk is. Wel is het zo dat het in sommige families vaker voorkomt. De kans dat iemand MS krijgt is slechts 0,1 procent, maar de kans dat een kind van een ouder met MS dit ook krijgt is 3 procent. Voor een kind van twee ouders met MS, is die kans zelfs 19,7 procent.

Vatbaar voor MS

Hoe kan het dat MS in sommige families vaker voorkomt? Wetenschappers worstelen nog steeds met deze vraag omdat ze niet weten hoe iemand MS krijgt. Ze vermoeden dat het een auto-immuunziekte is. Dat wil zeggen dat het afweersysteem van het lichaam de eigen zenuwcellen aanvalt en op den duur vernietigt.

Uit onderzoek blijkt dat sommige genen die verantwoordelijk zijn voor het afweersysteem bij veel mensen met MS afwijken. Maar niet bij iedereen. Verder blijkt dat MS in bepaalde delen van de wereld vaker voorkomt. Het vermoeden is er dan ook dat voedingsgewoonten en omgeving een rol spelen. Ook zijn er aanwijzingen dat sommige virussen de kans op MS vergroten.

Kortom, er is niet één oorzaak voor MS. Afwijkende genen, de omgeving en virussen spelen allemaal een rol. Maar welke rol precies? Daar doen wetenschappers over de hele wereld nog steeds onderzoek naar. Wel is duidelijk dat erfelijke factoren een rol spelen bij de vatbaarheid voor MS.

Kan ik me op MS laten testen?

Nee, dat is niet mogelijk. MS is niet vast te stellen via een bloedonderzoek en ook een DNA-test geeft geen uitsluitsel. De diagnose van MS wordt vaak gesteld aan de hand van de beschreven klachten en een MRI-scan. Op de scan zijn de beschadigingen aan de zenuwen die veroorzaakt zijn door MS zichtbaar.

Meer informatie

Meer informatie over MS en erfelijkheid is te vinden in de brochure van het MS Fonds

Deel ook jouw ervaring!

mijn verhaal insturen

U verlaat de website MShebjeniealleen.nl

U wordt nu omgeleid naar een externe website.